Mezarlık Yemeklerimiz

18 Aralık, 2011

 

Mezarlık Yemekleri

 

Değirmenlik Köyü’nde dört adet mezarlık vardır. Köyün girişinden itibaren sırasıyla Erenler, Yeni Mezarlık, Türbiye ve aşağı mahallede Medrese. Köyde mezarlık yemekleri olarak adlandırılan adet, her yıl ağustos ayında yapılır. Yemekler sıraya konarak ağustos ayının Pazar günleri verilir. Yemeklere Değirmenlik köylüleri yardımlaşarak katkıda bulunurlar. Ben çocukken 1975’li yıllarda sırtımıza çuval, heybe alarak ev ev dolanır, yamek için malzeme toplardık.  İnsanlar soğan, ekmek, domates, bulgur verir, biz de onları yemek yapılacak mezarlığa götürürdük. Tahta kaşıklarımızı alır yemek günü, mezarlığa gider yemeklerimizi yerdik. Günümüzde daha modern bir yapıya bürünen yemekler, bu adetleri ortadan kaldırdı. Onlarca davar kesilip, hazır ekmekler alınır hale geldi. Sülaleler mezarlıklara sahip oldu, söz hakkı ve masrafları karşılar hale geldi. Büyükler derlerki:

 

Doğan oğlaklardan bir tanesi mezarlık yemekleri için ayrılır ve büyütülürdü. Mezarlıkta verilen yemeğin özelliği, et yemeği, etli bulgur pilavı ve pelizeden ibaret olmasıdır. Yemekler mezarlıkta, büyük kazanlarda pişirilir. Özel pişiricileri vardır. Onların orada pişirdikleri bu yemeklerin tadına başka yerlerde pişenlerde pek rastlanmaz. Her mezarlığın yemek verme işini belirli sülaleler üstlenmiştir. Organizeyi onlar yaparlar. Mezarlıktaki yemeklerin eti için davarları o sülalenin insanları hayır için hibe ederler. Diğer malzemeler de para ile temin edilir. Özellikle et yemeğinin bol olmasına özen gösterilir. Yemeğin verildiği gün, köycek mezarlığa gidilir. Yemek verilen yerde, kadınlar ve erkekler ayrı gruplar halinde yere serilen sergiler üzerine oturup topluca yemek yerler. Erkekler de Cuma namazından sonra gelirler. Onlar da aynı şekilde oturup yemek yerler. Yemekten sonra Kur’an okunur. Ölüler için dua edilir. Şeker şerbeti dağıtılır. Bu yemekler asla ölüler için kurban kesme niyetiyle yapılmaz. Öyle olsa diğer yemeklere ne lüzum var? Yeterli et olmadığı vakit toplanan para ile kesilmek üzere hayvan alınır. Kesilmek için hayvan verenler asla kurban niyetiyle vermez.

 

Erenler kabristanı köylüye aittir, fakat onlarca yıldan beri bu merasimi önderliğini 3 sülale yapar, Lap Hasan’ın Durmuş Ali (Malimet) soyundan gelenler, Seyid Efendi soyundan gelenler, Kalaycı Ahmet Ustaoğulları ve torunları. Köy Camii’nin kıblesinde, mezar içi kabristanındaki türbede çocukluğumuzdan beri duyduğumuz Hasanel sülalesine ait Sarıkız ebe namında bir hatun yatar. Bütün köylü, bilhassa bilinen sülale bu hanıma muhabbette bulunur. Fatiha okur, her sene ağustos ayının son pazarında Hasanel sülalaesi burada toplanır. Gurbette olanlar dahi merasime iştirak eder, yemekten sonra Kur’an-ı Kerim ve mevlit-i şerif okunur. Medresedeki kurban kesimi Müderris Sait Efendi’nin erkek ve kız soyundan gelenler yapar. Merasimi elli sene önce başlatan, Sait Efendi’nin torunu merhum Kolcu Musa’dır. Kendisinin vefatından beri bu vazifeyi, damadı Saraçlardan Kör Mehmet’in oğlu Kadir Özdemir’in çocukları yapmaktadır. Yeni mezarlık, aslında köyün en eski mezarlığıdır. Burada kurban kesilmeye 1989 yılından itibaren başlanmıştır. Ve buna da, Mevlüt İmamoğlu sebep olmuştur. Her dört kabristandan da yemekler, bol taze davar eti, etli pilav ve pelüzedir. Günümüzde hazır tatlı olarak baklava ve helvadır.

 

Murat ARSLAN
Coğrafya Öğretmeni

Bir yorum yazın.