Düğünlerimiz

18 Aralık, 2011

 

Değirmenlik Köyü’nde Düğün Adetleri

 

Değirmenlik Köyü’nde tek eşlilik vardır. Çift evlilik görülmez. Toplum çoklu evliliğe müsade etmez. Eskiden yani evlenenler birkaç yıl babalarının yanında otururlardı. Yeni bir ev yapmak, iş, aş, ekmek bulmak zordu. Akraba evlilikleri sıkça görülür. Bu evlilikler kardeş çocukları arasında olduğu gibi, göbek atlayarak evlenmeler de dikkat çeker. Kardeş karısı ve baldızla evlilik yok denecek kadar azdır. Evlenme yaşı 18-20 dir. Kız isteme, söz kesme, hediyelerin alınması, verilmesi, bunlara ait usul ve adab, köyün ileri gelenleri, güngörmüş, hatırı sayılır kadın ve erkeklerince düzenlenir. Kız istemede, güzellik, anlaşma, aile zorluklarına göğüs germe, sağlık biraz da mal mülk aranır. Düğün eğlenceleri gece yapılır ve çok canlı olur. Kesinlikle içki kullanılmaz. Delikanlılar, ihtiyarlar ve düğün eşrafı kaşık oyunları oynar. Kadınlar ve erkekler kendi aralarında eğlenirler. Kadınlı erkekli bir arada eğlence yoktur. Kadın ve erkek kına geceleri kendi aralarında yapılır, gelin ata binerek damat evine gider. Gelinin eşyası hayvanlarla taşınır. Güvey ve sağdıcı gelin alayına katılmaz. Gelin at üzerinde oğlan evine giderken, eski caminin etrafından dolanır. Gelin oğlan evine gelince damat gelinin başına üzüm, leblebi, bulgur atar. Atmaktan kasıt serpmektir.

Bir yorum yazın.