Değirmenlik Köyü

8 Ekim, 2011

Değirmenlik Mahallesi

Kesin olarak bildiğimiz tarih 1714 senesinde Süleyman Efendi isminde bir  zatın medreseyi yaptırmasıdır. Süleyman Efendi’den sonra medreseye Hacı İbrahim Efendi isminde bir zat müderris olmuştur. Bu zat, Sait Efendi’nin dedesidir. Hacı İbrahim Efendi’nin oğlu Musa Efendi, Musa Efendi’nin oğlu Sait efendi sırasıyla Medrese’de müderrislik yapmıştır.

 

Medresenin en ünlü müderrisi Sait Efendi zamanın söz sahibi ulemalarındanmış. Medresenin bahçesini her çeşit meyve ağaçlarıyla donatmış. 1950-60’lı yıllara kadar siyah, beyaz ve mor dut ağaçlarını, üzüm asmasını, fındık ve elma ağaçları Değirmenlik Köyü’nde mevcutmuş. Bu gün artık bunlardan eser kalmadı.

 

Değirmenlik medresesi, karşılıklı iki taş binadan oluşup, içirişinde beşerden toplam on ada bulunurmuş. Her odada 10 öğrenci kalırmış. İslam hukuku, İslam Ahlak ve İslam Edebiyatı üzerine dersler okutulurmuş. Sait Efendi, 1877 yılında yazmış olduğu geleceğe ait bir eserinde, medresenin perişan olacağını, caminin önüne kaplumbağaya benzer vasıtaların geleceğini,  Okluk Bel’inden kervan işlemeyeceğini yazmıştır. Köyün kültüründe bir eğitim ordusuyla etkili olan medrese, konuşma dilimize de tesir ederek İstanbul şivesini yakın bir farkla Osmanlıca ve Türkçe konuşmuştur. Medresede sarf, nahiv, mantık, tecvit (Kuran’ı usulüne uygun okuma bilgisi) fıkıh (İslam hukuku), hadis (Peygamber efendimizin kutsal sözlerinin ilmi), teffsir (Kuran’ın açıklaması) dersleri okutulurmuş. Bu dersler günlük olarak sabah ve öğleden sonra dönüşümlü olarak okutulurmuş. 4 Mart 1924 yılında medreselerin kaldırılmasıyla Değirmenlik medresesi kapatılmıştır. Medrese çevrede İslami bilgilerin yaşanmasında ve yayılmasında etkili olmuştur.

 

Değirmenlik medresesinde sırasıyla aşağıda isimleri yazılı müderrisler görev yapmışlardır.

Hacı Süleyman Efendi

Oğlu Hacı İbrahim Efendi

Hacı İbrahim Oğlu Musa Efendi

Musa Efendi’nin Oğlu Sait Efendi

Yahya Efendi

Bir yorum yazın.